Klub Logiczny

Klub Logiczny w okresie Pandemii nie próżnował.

Jesień 2020 r. to okres szczególnego zaostrzenia przepisów sanitarnych związanych z pandemią korona-wirusa. Jednak uprawianie sportów umysłowych w stosunku do innych dziedzin kultury fizycznej było dla nas łatwiejsze, choć wymagało opanowania nowych umiejętności. Spotkania Klubu Logicznego przeniosły się na Discorda, gdzie nasi zawodnicy mogą swobodnie rozmawiać, w razie potrzeby widząc się i pisząc do siebie na chacie tekstowym. Komunikator ten umożliwia też umieszczanie materiałów szkoleniowych. Natomiast pełnowartościowe szkolenia, treningi i rozgrywki w zakresie brydża prowadzimy na platformie Bridge Base Online, a szachowe na platformie ChessKid.

Kluby sportowe jeszcze jesienią mogły, zachowując odpowiednie reżimy sanitarne, prowadzić treningi, szkolenia i zawody w realu. Skorzystaliśmy z tej możliwości organizując zgrupowania sportowe w najbliższej okolicy. Pierwsze dla 14 osób, pod nazwą „Nauka Brydża w Weekend”, odbyło się w dniach 13-15 listopada w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Plum” w Piechowicach i poświęcone było początkującym brydżystom m.in. z Klasy Sportów Umysłowych, która została założona w tym roku w szkole Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie.

Naukę brydża sportowego prowadziliśmy poprzez gry wstępne, wista oraz mini-brydża. W ostatnim dniu początkujący uczestnicy potrafili już zagrać mały turniej brydża towarzyskiego, a zaawansowani Młodzieżowi Animatorzy - pomagający nam w szkoleniu - turniej brydża sportowego. Podczas Zgrupowania jego uczestnicy mogli rozwiązać swoje problemy sprzętowo-internetowe z pomocą zaprzyjaźnionego z Klubem Logicznym informatyka Pana Bartosza Bryniarskiego. W sobotę w ramach odciążenia gimnastykowanego wciąż umysłu zorganizowaliśmy wycieczkę na Bobrowe Skały z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Śniadania i kolacje, dla obniżenia kosztów Zgrupowania, organizowaliśmy samodzielnie pod wodzą Pani Kasi Rębisz, a na sobotni obiad zamówiliśmy pizzę.

W ostatni wspólny wieczór („Zieloną noc”) Młodzieżowi Animatorzy Sportów Umysłowych zorganizowali wszystkim Salon Gier Różnych, w którym można było sporo wygrać, zakończony popularną grą „Mafia”. Na zakończenie Zgrupowania wręczono nagrody i wyróżnienia, a dzieci wyedukowane i wszystkie zdrowe zostały odebrane przez rodziców.

Drugie Mikołajkowe zgrupowanie z naszą pomocą zorganizował i w dużej części sfinansował Dolnośląski Związek Brydża Sportowego przy współpracy z Miłkowickim Klubem Brydża Sportowego w Ośrodku Wypoczynkowym „Zającówka” w Szklarskiej Porębie w dniach 4-6 grudnia. Łącznie w tej imprezie wzięły udział 32 osoby z czego 14 uczestników było od nas.

Spotkanie młodych brydżystów z Dolnego Śląska miało przede wszystkim charakter szkoleniowy. Zajęcia prowadziło dwóch wybitnych, acz też młodych trenerów: Patryk Patreuha - Mistrz Międzynarodowy oraz Piotr Marcinowski – Arcymistrz brydża sportowego. Panowie zorganizowali też uczestnikom wieczorne turnieje brydżowe, na których można było przetestować świeżo nabyte umiejętności.

Dla przewietrzenia naszych umysłów zorganizowaliśmy w sobotę wycieczkę na Skalne Baszty i Krucze Skały, które znajdują się na terenie Szklarskiej Poręby. W niedzielę odwiedził nas Mikołaj wręczając wszystkim uczestnikom przygotowane prezenty w zamian za odpowiedzi na problemy brydżowe lub za wykonanie występu artystycznego :-)

Tej jesieni Klub Logiczny zrealizował też trwałą część Projektu Grantowego, w ramach którego zostaną ponownie uruchomione w Piechowicach Szachy Plenerowe na Skwerku Pokoleń, koło Orlika i przejazdu kolejowego. Zakupiliśmy odpowiednie figury oraz został zbudowany boks do ich zabezpieczania. Instalacja została zmagazynowana na okres zimowy i uruchomimy ją wiosną wraz ze stolikami szachowymi, które zostaną zaopatrzone na stałe w bierki do gry. W ramach tego Grantu finansowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Ducha Gór” Klub Logiczny został zaopatrzony w sprzęt multimedialny używany m.in. podczas szkoleń i treningów. Natomiast latem na Warsztatach Ekologiczno-Logicznych, które odbyły się nad Jeziorem Sławskim wykształcono dorosłych i młodzieżowych Animatorów Sportów Umysłowych, którzy aktualnie wspierają naukę gry w brydża i szachy swoje młodsze koleżanki i kolegów.

Prezes KL – Lech Rębisz